Yetişkin Atölyeleri

Image

Yaratıcı Drama İle Okuduğunu Anlama Atölyesi

Neler Yapıyoruz?

Yaratıcı Drama Yoluyla Okuduğunu Anlama Atölyesi alana ilgi duyan yetişkinlere açık olan çevrimiçi bir atölyedir.

Atölye sürecinde oyunlar oynanacak ve bu oyunların
okuduğunu anlama becerisi ile ilgili olarak analizleri
yapılacaktır.

 

Atölye Zoom üzerinden gerçekleşecek olup, bağlantı
linki  kayıttan sonra paylaşılacaktır.
Katılım 10 kişi ile sınırlıdır.
Atölye sonrasında Katılım Belgesi verilecektir.

Atölye:
  • Okuma becerisi ve bileşenleri
  • Özel öğrenme güçlüğü
   • Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerde okuma

   problemleri
  • Akıcı ve Doğru Okuma Stratejileri
   • Özel öğrenme güçlüğü alanında yaratıcı dramanın

   bir yöntem olarak kullanımı
   • Örnek bir yaratıcı drama uygulaması planlama ve

   geliştirme
Atölye sürecinde oyunlar oynanacak ve bu oyunların
okuduğunu anlama becerisi ile ilgili olarak analizleri
yapılacaktır.

 

 • Atölye Zoom üzerinden gerçekleşecek olup, bağlantı
  linki  kayıttan sonra paylaşılacaktır.

 • Katılım 10 kişi ile sınırlıdır.

 • Atölye sonrasında Katılım Belgesi verilecektir.