Özel Gereksinimli Çocuklar için Atölyeler

Image

Sosyal Beceri Atölyeleri

Neler Yapıyoruz?
Çocuklarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırladığımız bu 8 haftalık programın, çocuklara ulaşma yolu yaratıcı dramadır. Yaratıcı drama sayesinde çocuklarımız günlük yaşantılarında karşılaşabilecekleri zorlukları ve problem durumlarını canlandırma yoluyla deneyimleyeceklerdir. Bu problem durumları genel olarak, çocuklarımızın çevresi ve arkadaşlarıyla yaşadığı, çoğu zaman bireysel olarak çözemeyip, yetişkin desteğiyle çözdüğü konulardır.

Çocuklarımız yaratıcı drama oturumlarında, yaşadıkları problem ya da zorluk hakkında çözüm önerilerini görebilecekler ve farklı çözüm yollarının olabileceğini keşfedeceklerdir. Çocukların bu kurgusal ortamda, yaşantıyla deneyimledikleri durumlar gerçek yaşamda onlara kolaylıklar sağlayacaktır.

Sosyal Beceri Atölyeleri’nde;

  • kendini tanıma ve ifade etme,
  • duygularını tanıma,
  • dikkati odaklama ve sürdürme,
  • iletişim başlatma ve sürdürme,
  • grupla iş birliği,
  • sorumluluk alma becerileriyle ilgili kazanımlar yer almaktadır.

Yaratıcı drama oturumları çocuklarımıza bu becerileri kazandırma doğrultusunda yapılandırılmaktadır.

Ailelerimizle de hem sürecin başında hem de sonunda olmak üzere iki kez toplanacağız. Atölyemizin sonunda, her bir çocuğumuz için gelişim durumlarını belirten bir değerlendirme yazımızı sizlerle paylaşacağız.