Şenay Arslan Soyaltın

Image

Şenay Arslan Soyaltın Kimdir?


Ankara Üniversitesi’nde Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nü 2003 yılında bitirdikten sonra, aynı üniversitede Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. Çağdaş Drama Derneği’nin Yaratıcı Drama Eğitmenliği /Liderliği programını bitirmiştir. Yine Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi’nde Özel Eğitim Birimi
kolaylaştırıcılığı yapmaktadır.

Özel eğitim ve yaratıcı drama disiplinlerini birleştiren çalışmalarına 12 yıldır devam etmektedir. Çocuklarla okuduğunu anlama, sosyal beceri, problem çözme,
arkadaşlık ilişkileri, iletişim becerileri başlıklarında çalışmalar yapmakta, aileler, eğitimciler ve yetişkinler için programlar tasarlamaktadır. Birçok kongrede “Disleksi – Yaratıcı Drama” başlıklarında yaratıcı drama atölyeleri yürütmüştür. Fotoğrafla profesyonel olarak ilgilenmektedir. Sinema, çocuk edebiyatı ve masal severdir.

YAYINLAR
1. Soyaltın, A,Ş. (2017). Yaratıcı Drama Yöntemi İle Hazırlanan Öğretim Programının Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerindeki Etkisi, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

2. Soyaltın, A,Ş. (2019). Yaratıcı Drama Yöntemi İle Hazırlanan Programın Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin İletişim Başlatma ve Grupla İşbirliği Yapma Becerilerine Etkisi. MEB, Özel Doğaç Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Programı Bitirme Projesi, İstanbul.

BİLDİRİLER

1. Soyaltın, A,Ş. (2017). Özel Eğitimde Yaratıcı Drama Yoluyla Okuduğunu Anlama. 28. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri ve Kongresi Bildiri Sunumu, Antalya.

2. Soyaltın, A,Ş. (2019).Yaratıcı Drama Yöntemi İle Hazırlanan Programın Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin İletişim Başlatma ve Grupla İşbirliği Yapma Becerilerine Etkisi. 1. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi Bildiri Sunumu, İstanbul.

GÖREV ALDIĞI PROJELER
1. Özel Eğitime “Doğru” Adım (Yaratıcı Drama Yöntemi ile Özel Eğitime Yönelik Tutum Eğitimi) (2015). Beşiktaş RAM ve ÇDD Özel Eğitim Birimi İşbirliğiyle, İstanbul,

2. Tasarruf Dedektifleri (2011-2012). Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi, Ankara.

3. Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklarla İlgili Öğretmen Eğitimi (Kaynaştırma- BEP), (2009). MEB, Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara.