Engeller Drama İle Aşılıyor

Açıldığı günden beri yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde engelli bireyler için de drama ve ritim eğitimleri düzenleniyor. “Yaratıcı Drama Yönteminin Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarla Okuduğunu Anlama Becerisi Üzerine Etkisi” başlığıyla yüksek lisans tezi hazırlayan Şenay Arslan Soyaltın, Gençlik Sanat Merkezi’nde 25-40 yaş arası 20 engelli bireye drama dersleri veriyor. Özel eğitime devam eden ve özel öğrenme güçlüğü olan çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalarını sürdüren Soyaltın’la konuştuk. Soyaltın, ilişki kurmaktan kaçınan katılımcıların, drama derslerinden sonra diyalog geliştirip göz teması kurduğunu vurguluyor.

Haberin Devamı