Şenay Arslan Soyaltın Kimdir?

Ankara Üniversitesi’nde Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nü 2003 yılında bitirdikten
sonra, aynı üniversitede Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır.

Çağdaş Drama Derneği’nin Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği programını
bitirmiştir. Yine Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi’nde Özel Eğitim Birimi
kolaylaştırıcılığı yapmaktadır.

Özel eğitim ve yaratıcı drama disiplinlerini birleştiren çalışmalarına 12 yıldır
devam etmektedir. Çocuklarla okuduğunu anlama, sosyal beceri, problem çözme,
arkadaşlık ilişkileri, iletişim becerileri başlıklarında çalışmalar yapmakta, aileler,
eğitimciler ve yetişkinler için programlar tasarlamaktadır. Birçok kongrede “Disleksi –
Yaratıcı Drama” başlıklarında yaratıcı drama atölyeleri yürütmüştür. Fotoğrafla
profesyonel olarak ilgilenmektedir. Sinema, çocuk edebiyatı ve masal severdir.

YAYINLAR
1. Soyaltın, A,Ş. (2017). Yaratıcı Drama Yöntemi İle Hazırlanan
Öğretim Programının Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan
Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerindeki Etkisi,
Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

2. Soyaltın, A,Ş. (2019). Yaratıcı Drama Yöntemi İle Hazırlanan
Programın Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin İletişim
Başlatma ve Grupla İşbirliği Yapma Becerilerine Etkisi. MEB, Özel
Doğaç Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Programı Bitirme Projesi,
İstanbul.

BİLDİRİLER

1. Soyaltın, A,Ş. (2017). Özel Eğitimde Yaratıcı Drama Yoluyla
Okuduğunu Anlama. 28. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama
Semineri ve Kongresi Bildiri Sunumu, Antalya.

2. Soyaltın, A,Ş. (2019).Yaratıcı Drama Yöntemi İle Hazırlanan
Programın Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin İletişim
Başlatma ve Grupla İşbirliği Yapma Becerilerine Etkisi. 1.
Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi Bildiri Sunumu,
İstanbul.

GÖREV ALDIĞI PROJELER
1. Özel Eğitime “Doğru” Adım (Yaratıcı Drama Yöntemi ile Özel
Eğitime Yönelik Tutum Eğitimi) (2015). Beşiktaş RAM ve ÇDD Özel
Eğitim Birimi İşbirliğiyle, İstanbul,

2. Tasarruf Dedektifleri (2011-2012). Ankara Üniversitesi Çocuk
Üniversitesi, Ankara.

3. Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklarla İlgili Öğretmen Eğitimi
(Kaynaştırma- BEP), (2009). MEB, Pursaklar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Ankara.