Online ve Yüzyüze

ATÖLYELERİMİZ

Atölye süreçlerini çocuk-aile-uzman işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Biliyoruz ki çocuklarımızın atölyelerimizde yaşantıyla deneyimledikleri durumlar, yaşamlarında onlara kolaylıklar sağlayacaktır.
ATÖLYELER

Erken Çocukluk
Dönemi Atölyeleri

Çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve psiko- motor becerilerinin gelişimini destekleyen, atölyelerden oluşan özel bir programdır.

ATÖLYELER

ÇOCUK/GENÇ
ATÖLYELERİ

Çocuklar ve gençler için düzenlenen atölyeler

ATÖLYELER

EBEVEYN
ATÖLYELERİ

Ebeveynler için düzenlenen atölyeler

ATÖLYELER

YETİŞKİN
ATÖLYELERİ

Yetişkinler için düzenlenene atölyeler

ATÖLYELER

Kurumlar İçin
Atölyeler

Kurumlar için yaratıcı drama yöntemlerinin eğitimde kullanılmasına yönelik atölyeler

ATÖLYELER

Özel Gereksimli Çocuklar
için Atölyeler

Özel gereksinimli çocukların eğitim becerileri için hazırlanmış özel programlar

ATÖLYELER

Bireysel Eğitim
Danışmanlığı

Öğrencilerin eğitim becerilerinin yükseltilmesi ve geliştirilmesi için hazırlanan programlar.